2014-04-26 Heldagssittning med Kanja Roshi

Vanlig heldagssittning 9.00-16.00. Kanja Roshi håller teisho och man kan gå på dokusam (personligt samtal). Anmälan till info@lundzencenter.se

2014-04-27 Söndagssittning med Kanja Roshi

Sittning enligt vanliga schemat, men Kanja Roshi håller teisho på centret.

2014-05-11 Introduktion

Introduktionen börjar 13.00 på söndagen och varar ca 2 timmar. Vi fortsätter dagen efter på måndagen 17.00-18.00. (En månads provmedlemskap ingår). Anmäl dig till info@lundzencenter.se

2014-05-17 Heldagssittning

9.00-16.00 har vi heldagssittning - zazenkai. Anmälan till info@lundzencenter.se eller piaigustafson@gmail.com

2014-06-15 Introduktion

Introduktionen börjar 13.00 på söndagen och varar ca 2 timmar. Vi fortsätter dagen efter på måndagen 17.00-18.00. (En månads provmedlemskap ingår). Anmäl dig på info@lundzencenter.se

Lund Zen Center är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Lund. Hit kan man komma och praktisera zenbuddhistisk meditation - zazen - tillsammans med andra. Centret ligger på Stora Gråbrödersgatan 3b i centrala Lund, mitt emellan järnvägsstationen och Domkyrkan.


Tre gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden har vi zazenkai (heldags-meditation). Vi håller också introduktionskurser en gång i månaden. Håll utkik efter nästa introduktion under aktuellt till vänster på sidan. Det går också bra att maila och fråga!


Vi tar även emot studiebesök, svarar på frågor från skolor, anordnar föreläsningar och håller i studiecirklar. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.


Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade i nuet. I meditationen tränar vi oss också på att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och uppleva världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Därför lämnar man inte sin meditation när man rest sig från meditationsdynan, utan bär den med sig i det dagliga livet. Detta kan vara svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.


Vår tradition

Lund Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala centra bland annat i Stockholm, Göteborg, Helsinki och Glasgow. Som medlem i Lund Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, ett tempel utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Våra lärare heter Sante Poromaa-roshi och Kanja Odland-roshi. Roshi betyder lärare, eller "någon som går före". De bor växelvis i Stockholm och på Zengården. Båda har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författare till boken Zens tre pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center. I Lund får vi besök av lärarna med jämna mellanrum. Här nedan är en bild på lärarna. Sante-roshi till vänster och Kanja-roshi till höger.

Lund Zen Center   |   e-mail: info@lundzencenter.se  |   Plusgiro: 27 19 85-4