2020-03-09 Årsmöte

Delta på årsmötet, var med och välj ny styrelse och delta i samtal om verksamheten! Minst 1/5 av medlemmarna måste vara med för att stämman ska vara besluts-mässig. Vi inleder med en sittning kl.18 följt av årsmötet. Det går också bra att komma direkt till årsmötet kl 18.30.

2020-03-21 Heldagssittning med Sante-roshi

Denna zazenkai har vi glädjen att ha en av våra zenlärare, Sante Poromaa-roshi, hos oss. Han kommer att hålla teisho (ett zen-tal) och ge dokusan (personlig instruktion) under heldagen. 9.00 – ca 16.00. Anmälan till info@lundzencenter.se

2020-03-22 Söndagssittning med Sante-roshi

Vår zenlärare, Sante Poromaa-roshi, stannar i Lund över söndagssittningen då han håller en ny teisho. Du behöver inte anmäla dig till söndagssittningen, som börjar kl. 10 som vanligt.

2020-04-19 Introduction in English

The introduction starts at 1.00 pm on the Sunday and lasts for about two hours. The course continues on the following day, Monday, from 5 pm to 6 pm. (A month of trial membership is included). Register at info@lundzencenter.se

2020-04-25 Zazenkai med Dharman-sensei

Att sitta en heldag är ett fint sätt att fördjupa sitt utövande. Vi är så glada att Dharman kommer för att sitta med oss även denna gång. Det blir tillfälle att lyssna till teisho och gå på dokusan. Heldagen börjar denna gång kl. 10. Anmälan till info@lundzencenter.se

2020-04-26 Söndagssittning m Dharman-sensei

Dharman-sensei är kvar även över söndagssittningen och ger då ytterligare en teisho, med anknytning till den på lördagen. Du behöver inte anmäla dig till söndagssittningen, som börjar kl. 10 som vanligt.

2020-05-24 Introduktion till zenmeditation

Introduktionen börjar 13.00 på söndagen och varar ca 2 timmar. Vi fortsätter dagen efter, på måndagen, 17.00-18.00. (En månads provmedlemskap ingår). Anmäl dig till info@lundzencenter.se

Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda möjlighet för våra medlemmar att utöva regelbunden zenbuddhistisk meditation, zazen, tillsammans med andra. För dig som är intresserad av att prova på zen och zazen rekommenderar vi vår introduktionskurs.


Introduktionskurs

En gång i månaden, håller vi en introduktionskurs. Alla som vill börja komma till oss bör gå en introduktion, även om man har erfarenhet från annan meditation.

Introduktionskursen är uppdelad på två tillfällen. Första tillfället är alltid på en söndag, och varar ca 2 timmar. Du får då lära dig grunderna i zen. Vi går bland annat igenom sittställningar och meditationsövningar - och lite bakgrund till zenutövande. Det viktigaste av allt är att du får prova på zenbuddhistisk meditation!

Andra tillfället är nästa dag, på måndagen. De som går introduktionskursen kommer klockan 17.00 och får då veta hur allt går till på vårt center. Om man vill kan man stanna kvar och prova på ett "riktigt" meditationspass tillsammans med de vanliga medlemmarna klockan 18.00-19.40. Man har då även möjlighet att gå på daisan (privat samtal med erfaren utövare).

Efter söndagen och måndagen har man en månad då man kan prova på att komma till centret under alla schemalagda tider. Därefter kan man bestämma sig för att bli medlem och fortsätta utöva.

Introduktionen kostar 500 kr (400 kr för studerande och arbetslösa) och inkluderar en månads provmedlemskap. Vill man sen fortsätta är medlemsavgiften 300 kr per månad, och 250 kr för studenter och arbetslösa. Kontakta oss för mer information!


Studiebesök

Skolklasser och andra intresserade kan komma på studiebesök till centret. Vi berättar då om zenbuddhism och man kan ställa frågor. Ibland kommer vi även ut till skolor och företag, antingen för att prata eller för att visa hur man gör när man mediterar.
Studiebesök kostar 600 kr och man bokar tid via vår mail.


Ceremonier

Vi håller återkommande buddhistiska ceremonier som jukai (att ta emot de zenbuddhistiska föreskrifterna) och på begäran minnes- eller begravningsceremonier, hemreningsceremoni, bröllopsceremoni och namngivningsceremoni. Ibland håller vi biståndsceremonier. Det är en ritual för att rikta bistånd, andligt och ibland materiellt, till utsatta medmänniskor till exempel i samband med naturkatastrofer. Det har blivit något av en tradition på Lund Zen Center att ha en biståndsceremoni för hemlösa strax innan jul.

Lund Zen Center   |   e-mail: info@lundzencenter.se  |   Plusgiro: 27 19 85- 4